Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.

Отделяме време да проучим всяка подробност, за да получат нашите клиенти персонализирано обслужване в съответствие със спецификата на бизнеса, условията на сделката и договорните права. Казусите се решават по най-изгодния за клиента начин – без усложнения, своевременно и ефективно.

Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса. Адвокатско дружество “Стойчев, Бойков и партньори” консултира международни и български компании от 2009 година.

Валерий Стойчев

valery.stoychev@sbplegal.bg
skype: valeryst

Управляващ партньор.

Завършва Право в Софийския университет. С над 20 години опит в корпоративното, данъчното, облигационното и вещното право в държавната администрация и в частния сектор. Дългогодишен експерт по данъчно планиране и финансов контрол.

Николай Бойков

nikolay.boykov@sbplegal.bg
skype: nikolai_boikov

Завършва Право и Финанси в Университета за национално и световно стопанство.

С oсновни компетенции в сферата на акцизите и други косвени данъци, преобразуване на дружества. Адвокат в Адвокатска колегия – София

 

Обслужваме български и международни компании от всички сектори на бизнеса, сред които особено активно – енергетика, текстилна промиленост, автомобилен превоз, недвижими имоти. Всяка година решаваме сложни казуси от всички клонове на правото и консултираме сделки с неизменно включен анализ на данъчните последици от договорите.

Корпоративно право

Помощ при избор на подходящата корпоративна форма за съответния бизнес, изготвяне на необходимите документи за учредяване на дружества, за регистрация на клонове и търговски представителства, съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, изменение на дружествен капитал, сделки с търговски предприятия и всички видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други).

Данъчно право

Данъчни консултации и помощ, свързани с облагането с корпоративен данък на печалбите, косвените данъци – данък върху добавената стойност, акцизи, мита, международното данъчно облагане, комплексно данъчно облагане при сливания и придобивания,  данъчни ефекти при сключване на специфични сделки, данък върху доходите на физическите лица.

Търговско право

Сключване и изпълнение на търговски сделки,  търговска несъстоятелност.

Административно право

Административноправни процедури, обжалване на административни актове.

Облигационно право

Договорни правоотношения, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без пълномощие, деликтна отговорност.

Вещно право

Прехвърляне право на собственост, учредяване на ограничени вещни права, ипотеки.

Нашите препоръки от клиенти и партньори

[tab_container  initial_open=’2′]

Синджента България

Отлични професионалисти с коректно отношение към своите партньори. Бърз, точен поглед от юридическа и данъчна гледна точка към казусите на клиента.

Импириъл Табако България

… от дългогодишните правни консултантски услуги от страна на Стойчев, Бойков и партньори, мога да споделя, че кантората се утвърди като надежден партньор на който винаги може да се разчита за прецизен анализ, точна и, най-важното, навременна консултация. Правните становища винаги са ни помагали да вземем правилни управленски решения във възникнали сложни бизнес условия.

Михаил Михайлов
Оперативен Мениджър
Импириъл Табако България ЕООД

Едоардо Миролио

Ефективни, директни, компетентни.

[/tab_container]

 

Партньори

Бизнес партньори:

 

mere


Сдружения с идеална цел:

 

Aprilci-logo-bg

 

logo-rdbzedited

 

Контакти

тел: +359 2 4940445
e-mail: office@sbplegal.bg

Адрес:
бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 107
ет.1, ап.3

1504 София


Вижте по-голяма карта

Пишете ни: