About us

Валерий Стойчев

valery.stoychev@sbplegal.bg
skype: valeryst

Управляващ партньор.

Завършва Право в Софийския университет. С над 20 години опит в корпоративното, данъчното, облигационното и вещното право в държавната администрация и в частния сектор. Дългогодишен експерт по данъчно планиране и финансов контрол.

Николай Бойков

nikolay.boykov@sbplegal.bg
skype: nikolai_boikov

Завършва Право и Финанси в Университета за национално и световно стопанство.

С oсновни компетенции в сферата на акцизите и други косвени данъци, преобразуване на дружества. Адвокат в Адвокатска колегия – София